Home | Impressum | Datenschutz | Sitemap | KIT

Fakultätsgeschäftsstelle

Fakultätsgeschäftsführerin
Name Aufgabengebiet Tel. E-Mail
Fakultätsgeschäftsführerin +49 721 608-47513 dekanatLvb2∂etit kit edu nicole.landeckLvb2∂kit edu
Studiengangsmanagement
Name Aufgabengebiet Tel. E-Mail
Fakultätskoordinatorin +49 721 608-47913 elke spankeMzb8∂kit edu
Studiengangskoordinatorin +49 721 608-47515 ina kruwinnusCnp7∂kit edu
Modulkoordinatorin +49 721 608-47913 modulkoordinationHtu7∂etit kit edu
Modulkoordinatorin Bachelor +49 721 608-44882 modulkoordinationGwc0∂etit kit edu

Sekretariat Geschäftsstelle
Name Aufgabengebiet Tel. E-Mail
Finanz- und Personalcontrolling, Berufungen, Assistenz +49 721 608-42459 dekanatNev2∂etit kit edu
Promotionen, Habilitationen, Berufungen +49 721 608-42468 dekanatMes8∂etit kit edu

Referentinnen Bachelorprüfungsausschuss (BPA)
Name Aufgabengebiet Tel. E-Mail
  +49 721 608-42636 BPAMjn1∂etit kit edu
  +49 721 608-42746 BPAAlb2∂etit kit edu

Referentinnen Masterprüfungsausschuss (MPA)
Name Aufgabengebiet Tel. E-Mail
  +49 721 608-42469 MPAOsi6∂etit kit edu
  +49 721 608-42469 MPAFjv7∂etit kit edu