Home | Impressum | Datenschutz | Sitemap | KIT

Fakultätsgeschäftsstelle

Fakultätsgeschäftsführerin
Name Aufgabengebiet Tel. E-Mail
Fakultätsgeschäftsführerin +49 721 608-47513 dekanatLvb2∂etit kit edu nicole.landeckLvb2∂kit edu
Studiengangsmanagement
Name Aufgabengebiet Tel. E-Mail
Studiengangskoordinatorin +49 721 608-47515 ina kruwinnusRud0∂kit edu
Fakultätskoordinatorin +49 721 608-47913 elke spankeUsn3∂kit edu
Modulkoordinatorin +49 721 608-47913 modulkoordinationFti0∂etit kit edu
Modulkoordinatorin Bachelor +49 721 608-44882 modulkoordinationAaw8∂etit kit edu

Sekretariat Geschäftsstelle
Name Aufgabengebiet Tel. E-Mail
Finanz- und Personalcontrolling, Berufungen, Assistenz +49 721 608-42459 dekanatPku7∂etit kit edu
Promotionen, Habilitationen, Berufungen +49 721 608-42468 dekanatAru2∂etit kit edu

Referentinnen Bachelorprüfungsausschuss (BPA)
Name Aufgabengebiet Tel. E-Mail
  +49 721 608-42636 BPAKsk7∂etit kit edu
  +49 721 608-42746 BPAPja2∂etit kit edu

Referentinnen Masterprüfungsausschuss (MPA)
Name Aufgabengebiet Tel. E-Mail
  +49 721 608-42469 MPAFje2∂etit kit edu
  +49 721 608-42469 MPAMkw7∂etit kit edu