Portraitfoto Prof. Hernández-Soza

Prof. Dr. Gerardo Hernández-Sosa

  • Karlsruhe Institute of Technology
    c/o InnovationLab
    Speyerer Str. 4
    69115 Heidelberg